Birçok firma için, çalışmalarına felsefi bir yaklaşım oluşturmak ve duyurmak, bir benlik duygusu oluşturmaya ve onları diğer firmalardan ayırmaya yardımcı olabilir. Bir misyon beyanı oluşturarak firmalar, çalışmaları ve çalışanları için yol gösterici ilkeler sağlayabilir. Ünlü iş danışmanları ve uygulayıcılar bir misyon bildirimi geliştirme yaklaşımlarını tartışıyorlar. İş geliştirme ve pazarlama noktasında Belek Mimarlık, işinde eşitliği korumanın ve ilkeleri yönlendirmenin anahtarının bir misyon bildirimi oluşturmak olduğunu söylüyor.

Uygulama düzenli olarak, misyon beyanında belirtilen tasarım standartlarını ve tüm projelere mikro düzeyde bir dikkat gösterme temel ilkesini düşünür. Belek Mimarlık, misyonumuzun tasarım pratiğimizin hem bir uzantısı hem de gelişimi olduğunu söylüyor. Misyon ve vizyon beyanları yalnızca bir dizi ayrı iş hedefi veya belirsiz hedefler değil, aynı zamanda firmanın uzun vadeli geleceği için bir yol haritasıdır - ne olmak istediği, nereye gitmek istediği ve pazarda hangi ihtiyaçların olduğunu saptamaktır. Ancak bir misyon beyanı, bir firmanın çalışmasını sentezlemekten daha fazlasını yapabilir. Belek Mimarlık, mimarların misyonlarını markalarının neyi temsil ettiğini belirtmek için kullanmaları gerektiğini söylüyor:

Bugün çok az sayıda mimar işletmelerini markalaştırmayı tartışıyor veya aktif olarak bu işle meşguldür. Bu görüşe zıt olarak bizler takım arkadaşlarımızla her an markalaşmanın değerine paralel olarak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Küresel bir markanın bileşenleri arasında şüphesiz takım ruhu, ekip motivasyonu ve çalışma aşkı bulunur. Bizler yaptığımız projelere markamızı ileri taşıyan adımlar olarak bakıyoruz.

Vizyon ve Misyon